Arşiv  |  Üye Ol  |  İletişim  |  English
Sınav Başvuru Koşulları
NÜKLEER TIP YETERLİK
SINAV KILAVUZU

1. Başvuru Koşulları

Nükleer Tıp Yeterlik Sınavına, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak Nükleer Tıp uzmanlık eğitimini tamamlayan uzmanlar başvurabilirler. Uzmanlık eğitiminin son yılı içinde bulunan uzmanlık öğrencileri ise sınavın sadece kuramsal aşaması için başvuruda bulunabilirler.

Yabancı bir ülkede uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan Nükleer Tıp uzmanları, Türkiye'de Nükleer Tıp uzmanlık eğitiminde izlenen kural ve koşullara uygun olduklarını Sağlık Bakanlığı tarafından belgelendirdikleri takdirde Yeterlik Sınavına başvurabilirler.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) üyesi olmayanlar veya dernek üyelik aidat borcu olanlar sınava başvuramazlar.

2. Sınav
Nükleer Tıp Yeterlik Sınavı kuramsal ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalıdır. Sınav yılda en az bir kez yapılır. Sınav dili Türkçe'dir. Sınav ücreti Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu (TNTYK) tarafından belirlenerek sınav duyurusunda ilan edilir.

I) Kuramsal Sınav: Tek oturumda yapılacak olan kuramsal sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşur. Adayların kuramsal sınavda başarılı olabilmeleri için en az 70 soruyu doğru yanıtlamaları gereklidir. Sınav sonucu yazılı olarak sadece adaya bildirilir. Kuramsal sınavda başarılı olanlar uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar. Kuramsal sınavda başarılı olamayan adaylar yeniden sınav ücreti yatırmak kaydı ile kuramsal sınava tekrar başvurabilirler.

II) Uygulama Sınavı: Adayın Nükleer Tıp uygulamalarına ilişkin beceri ve tutumunu değerlendirmeye yönelik bir sınavdır. Kuramsal sınavda başarılı olmuş ve Nükleer Tıp Uzmanı unvanını almış olanlar uygulama sınavına girebilir. Uygulama sınavında 70 puan alan adaylar sınavda başarılı olmuş sayılırlar. Kuramsal sınavda başarılı olanların 3 yıl içinde uygulama sınavında da başarılı olması gerekir. Uygulama sınavından başarısız olan adaylar sınav ücretini ödemek koşulu ile 3 yıllık süre içerisinde uygulama sınavı aşamasına istedikleri sayıda katılabilirler. Bu süre içinde uygulama sınavında başarılı olunamazsa adayın kuramsal sınavı da geçersiz sayılır.

3. Belgelendirme
Kuramsal ve uygulama sınavlarını başarılı olarak tamamlayan adaylara, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan TNTD Yeterlik Belgesi verilir. Yeterlik Belgesi 10 yıl süre ile geçerlidir.

4. Sınav Yeri ve Tarihi
Yeterlik Sınavı Yeri: 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Swissotel, İzmir
Kuramsal Sınav Tarihi: 5 Nisan 2016 Salı - Başlangıç 14:00 - Bitiş 16:00
Uygulama Sınav Tarihi: 6 Nisan 2016 Çarşamba - Başlangıç 10:00
Son Başvuru Tarihi: 1 Mart 2016 Salı


5. Sınav Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Adayın son bir yılda çekilmiş, iki adet vesikalık fotoğrafı,
  • Aday uzman ise, Nükleer Tıp Uzmanlık Belgesi fotokopisi,
  • Aday uzmanlık eğitiminin son yılında ise eğitim durumunu belgeleyen, fakültelerde Dekan, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde Başhekim onaylı resmi yazı,
  • Türkiye Nükleer Tıp Derneği üyesi olduğunu ve aidat borcu bulunmadığını bildirir belge (TNTD Sekreterliği tarafından düzenlenir),
  • Sınav giriş ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı veya fotokopisi.

6. Sınav Başvuru Adresi
Tüm gerekli belgeler TNTD sekreteri Özlem Ormankıran’a yollanacaktır.

Türkiye Nükleer Tıp Derneği
Yeterlik Yürütme Kurulu
Cinnah Caddesi, Pilot Sokak No10/12
Çankaya - Ankara - 06650
Telefon: 0312 441 0045
Telefaks: 0312 441 1297
e-posta: dernekmerkezi@tsnm.org

Sınav hakkında gerekli danışma ve iletişim için Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu Sekreteri Doç.Dr. Elgin Özkan (E-posta) ile temasa geçilebilir.

7. Türkiye Nükleer Tıp Derneği Banka Hesap No
Türkiye İş Bankası
Ankara Üniversitesi Cebeci Hastane Şubesi
Hesap Numarası: 4365-0026859
IBAN TR90 0006 4000 0014 3650 0268 59

Not: Ödeme tutarları mutlaka bağış olarak yatırılmalıdır.