Bir Sayfa Seçin

In 111 Octrotide

Somatostatin 14 aminoasitli bir peptiddir. Uygun farmakokinetik özellikleri olan somatostatin analoglarının geliştirilmesi ile diğer rutin görüntüleme yöntemleri ile lokalizasyonu güç olan somatostatin reseptörleri içeren tümörlerin görüntülenmesi olanaklı hale gelmiştir.

In-111 ile işaretli somatostatin reseptör sintigrafisinin genel uygulama endikasyonları şunlardır:

1. Primer ve metastatik nöroendokrin tümörlerde somatostatin reseptorlerinin varlığını saptamak ve lokalizasyonunu belirlemek.
a.Karsinoid tümör
b.Islet cell Ca
c.Feokromasitoma
d.Small cell Ca
e.Paraganglioma
f.Tiroid Medüller Ca
g.Hipofiz adenomu

2. Primer ve metastatik endokrin pankreatik tümörlerde somatostatin reseptörlerinin varlığını saptamak ve lokalizasyonunu belirlemek.

3. Somatostatin reseptörü içerebilen tümörlerde somatostatin reseptörlerinin varlığını saptamak ve lokalizasyonun belirlenmesi.
a.Menengioma
b.Astrositoma
c.Lenfoma
d.Merkel hücreli Ca
e.Meme Ca

4. Geçmişinde malignensi hikayesi olan veya bilinen somatostatin tipi malignitesi olan hastalarda tümör belirteçlerinin yüksekliğinin araştırılmasında

5. Cerrahi tedavi sonrasında cerrahi etkinliğin değerlendirilmesinde