Bir Sayfa Seçin

Kemik Sintigrafisi

Radyonüklid kemik sintigrafisi, tüm nükleer tıp uygulamalarının yaklaşık 1/3’ünü oluşturan bir görüntüleme yöntemidir. Sensitivitesinin yüksek olmasının yanı sıra, ek bir radyasyon riski olmaksızın tüm iskelet sisteminin görüntülenebilmesi klinik açıdan büyük avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte kemik sintigrafisinin spesifisitesi düşüktür ve genellikle direkt grafi yada diğer görüntüleme modaliteleri ile korele edilerek spesifik tanıya ulaşılabilmektedir. Standart kemik sintigrafisi, tüm vücut kemiklerinin taranabilmesi amacıyla tüm vücut (whole body) şeklinde uygulanmaktadır. Üç fazlı kemik sintigrafisi ise, tüm vücut taramaya ek olarak, belirli bir bölgenin kan akımı ve yumuşak doku kanlanmasının da değerlendirildiği bir kemik sintigrafisi uygulamasıdır.

Genel olarak kemik sintigrafisinin endikasyonları şunlardır:
1) Neoplazik hastalıklarda yada neoplazik hastalık şüphesi bulunanlarda kemik metastazlarının aranması
2) Primer kemik tümörlerinde evreleme ve takip,
3) Stres fraktürleri de dahil şüpheli fraktürlerin araştırılması, iyileşme sürecinin değerlendirilmesi
4) Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarının değerlendirilmesi
5) Avasküler nekroz ve travma bölgelerinin metabolik aktivitesinin belirlenmesine yardımcı olmak
6) Artritler
7) Kemoterapi ve radyoterapiye yanıtın değerlendirilmesi
8) Refleks sempatik distrofi
9) Heterotopik ossifikasyonun cerrahi öncesi matürasyonunun araştırılması,
10) Ortopedik protezlerde gevşeme yada enfeksiyonun araştırılması
11) Kemik enfarktlarının değerlendirilmesi
12) Kemik greftlerinin canlılığının değerlendirilmesi
13) Uygun biyopsi alanının lokalizasyonu
14) Nedeni bilinmeyen kemik ağrılarının değerlendirilmesi
15) Direkt grafide saptanan anormal, nonspesifik kemik patolojilerinin araştırılması
16) Metabolik kemik hastalıkları
17) Paget hastalığının tanısı ve aktivasyonunun değerlendirilmesi
18) Sr89 tedavisi öncesinde osteoblastik aktivite dağılımının değerlendirilmesi
19) Adli vakalarda geçirilmiş kemik ve yumuşak doku travmasının gösterilmesi
20) Osteoid osteomanın araştırılması