Bir Sayfa Seçin

MIBG Sintigrafisi

Meta-iyodobenzilguanidin (MIBG) bir noradrenalin analoğu olup, iyot 123 (I-123) yada iyot-131 (I-131) ile işaretlenerek nöroektodermal kökenli tümörlerin görüntülenmesinde kullanılmaktadır. Erken embriyojenik safhada nöral krest hücreleri sempatik ganglion, otonomik ganglion ve adrenal medullayı oluştururlar. Bu dokuların ortak özelikleri, biyojenik APUD (Amin prekürsor uptake ve dekarboksilasyon), peptid yapıda hormon ve nörotransmitter molekülleri sentezlemeleri ve intrasitoplazmik granül içermeleridir. Nöroektodermal tümörler içerisinde başta nöroblastom ve feokromasitom olmak üzere gangliyonöroma, gangliyonöroblastoma, paragangliomlar, medüller tiroid kanseri, karsinoid tümör, Merkel hücreli tümör ve metastazlarının MIBG tuttuğu bilinmektedir.

Genel endikasyonlar:
Nöroektodermal kökenli tümörlerde:

1) Primer odağın belirlenmesi
2) Tümörün evrelendirilmesi, metastazlarının saptanması
3) Tedavi etkinliğinin araştırılmasında,
4) Tedavi sonrasında rezidüel doku, takiplerde ise nüks varlığının araştırılmasında,
5) 1131 MIBG tedavisi düşünülen olgularda tedavi öncesinde değerlendirme amacıyla