Bir Sayfa Seçin

“Akıllı Radyasyon Kanserde Etkin Tanı veTedavi” Bilindiği gibi uluslar arası nükleer tıp topluluklarında her yıl ekimin ilk haftası Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme haftası olarak kutlanmaktadır.

Nükleer tıp haftası ile tıp camiası ve toplumda nükleer tıp uygulamaları için farkındalık ve tanınırlılık yaratılmasında tüm nükleer tıp çalışanlarının aktif rol alması hedeflenmektedir.

Son yıllarda moleküler görüntüleme ve radyonüklid tedavilerde yaşanan hızlı gelişmeler ile özellikle onkolojik hastaların tanı ve tedavisinde nükleer tıbbın olumlu katkısı olağanüstü derecede artmıştır.

Bu gelişmelerde ve uygulamalarda büyük katkıları olan tüm nükleer tıp çalışanlarının Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Haftası Kutlu Olsun.