Bir Sayfa Seçin

Denetleme Kurulu

BAŞKAN
Adı Soyadı Ali Fuat Yapar
Adres Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yüreğir Adana
Telefon +90 (322) 327 27 27/1019
Faks +90 (322) 327 13 24
E-Mail fuatyapar@yahoo.com
ÜYELER
Adı Soyadı Alper Özgür Karaçalıoğlu
Adres

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği Etlik Keçiören Ankara

Telefon +90 (312) 304 48 04
E-Mail aokaracali@yahoo.com
Adı Soyadı Emre Entok
Adres Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir
Telefon +90 (222) 239 29 79
E-Mail eentok@yahoo.com