Bir Sayfa Seçin

2020 Yılında Yenilenen Uygulama Kılavuzları

Radyofarmasötik Hazırlanmasında Güncel İyi Radyofarmasi Uygulamaları Kılavuzu (PET, TEDAVİ, SPECT)

Majistral (veya Inhouse veya Smallscale) Üretilen Radyofarmasötiklerde İyi Radyofarmasi Uygulamaları

Majistral (veya in House veya Smallscale) Üretilen Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü

TNTD, İyi Radyofarmasi Uygulamaları için Sıcak Laboratuvar Tasarımı ve Standartları

İyi Radyofarmasi Uygulamaları (GRP): Personel ve Eğitimleri

Radyofarmasötikler için Güncel İyi Üretim Uygulamaları (GMPR)

Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu: Malign Melanom Uygulama Kılavuzu

Meme Kanserinde Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu Uygulama Kılavuzu

F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama Kılavuzu

F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama Kılavuzu: Tedavi Yanıtının Belirlenmesi

Prostat Kanserinde Ga-68 PSMA PET/BT Uygulama Kılavuzu

Lu-177 PSMA Radyoligand Tedavisi Uygulama Kılavuzu

Nöroendokrin Tümörlerde Ga-68 DOTA Bağlı Somatostatin Reseptör Hedefli Peptitler ile PET/BT Uygulama Kılavuzu

Peptit Reseptör Radyonüklit Tedavi Uygulama Kılavuzu

Karaciğer Tümörlerinde Y-90 Radyomikroküre Tedavisi Uygulama Kılavuzu

Ağrı Palyasyonunda Radyonüklit Tedavi

Tek Foton Emisyon Kompüterize Tomografi (SPECT) Gama Kameralar ve SPECT/BT Sistemleri için Kabul ve Kalite Kontrol Testleri

Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Sistemlerinin Kalite Kontrolü ve Kabul Testleri

Radyasyon Güvenliği Kılavuzu: Genel Tanımlar ve Nükleer Tıp Uygulamalarında Radyasyondan Korunma Kuralları

Miyokardiyal Perfüzyon SPECT Uygulama Kılavuz

Miyokart Perfüzyon SPECT Görüntülemede Yapılandırılmış Raporlama

F-18 FDG Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi ile Miyokardiyal Canlılık Görüntüleme Kılavuzu

Kardiyak Transtiretin Amiloidozu Değerlendirilmesinde Sintigrafik Görüntüleme Kılavuzu

İyot-123 Meta-iyodobenzilguanidin Kardiyak İnervasyon Görüntüleme Kılavuzu

Kardiyak Sarkoidozda F-18 FDG PET/BT ile Enflamasyon Görüntüleme Kılavuzu

Enfektif Endokardit Tanısında Nükleer Tıp Uygulamaları

Pediyatrik Nöroblastom Hastalarında Görüntüleme Uygulama Kılavuzu

Çocuklarda Renal Kortikal Sintigrafi Uygulama Kılavuzu

Parkinsonyen Sendromlarda Dopaminerjik Görüntüleme Kılavuzu

Eski Uygulama Kılavuzları