Bir Sayfa Seçin

Sınav Başvuru Koşulları

NÜKLEER TIP YETERLİK
SINAV KILAVUZU

1. Basvuru Kosulları
Nükleer Tıp Yeterlik Sınavına, Tıpta ve Dis Hekimliginde Uzmanlık Egitimi Yönetmeligine uygun olarak Nükleer Tıp
uzmanlık egitimini tamamlayan uzmanlar basvurabilirler. Uzmanlık egitiminin son yılı içinde bulunan uzmanlık
ögrencileri ise sınavın sadece kuramsal asaması için basvuruda bulunabilirler.
Yabancı bir ülkede uzmanlık egitimini tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan Nükleer Tıp
uzmanları, Türkiye’de Nükleer Tıp uzmanlık egitiminde izlenen kural ve kosullara uygun olduklarını Saglık Bakanlıgı
tarafından belgelendirdikleri takdirde Yeterlik Sınavına basvurabilirler.
Türkiye Nükleer Tıp Dernegi (TNTD) üyesi olmayanlar veya dernek üyelik aidat borcu olanlar sınava
basvuramazlar.

2. Sınav
Nükleer Tıp Yeterlik Sınavı kuramsal ve uygulama sınavı olmak üzere iki asamalıdır. Sınav yılda en az bir kez
yapılır. Sınav dili Türkçe’dir. Sınav ücreti Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu (TNTYK) tarafından belirlenerek sınav
duyurusunda ilan edilir.
I) Kuramsal Sınav: Tek oturumda yapılacak olan kuramsal sınav çoktan seçmeli 100 sorudan olusur. Adayların
kuramsal sınavda basarılı olabilmeleri için en az 70 soruyu dogru yanıtlamaları gereklidir. Sınav sonucu yazılı
olarak sadece adaya bildirilir. Kuramsal sınavda basarılı olanlar uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar.
Kuramsal sınavda basarılı olamayan adaylar yeniden sınav ücreti yatırmak kaydı ile kuramsal sınava tekrar
basvurabilirler.
II) Uygulama Sınavı: Adayın Nükleer Tıp uygulamalarına iliskin beceri ve tutumunu degerlendirmeye yönelik bir
sınavdır. Kuramsal sınavda basarılı olmus ve Nükleer Tıp Uzmanı unvanını almıs olanlar uygulama sınavına
girebilir. Uygulama sınavında 70 puan alan adaylar sınavda basarılı olmus sayılırlar.
Kuramsal sınavda basarılı olanların 3 yıl içinde uygulama sınavında da basarılı olması gerekir. Uygulama
sınavından basarısız olan adaylar sınav ücretini ödemek kosulu ile 3 yıllık süre içerisinde uygulama sınavı
asamasına istedikleri sayıda katılabilirler. Bu süre içinde uygulama sınavında basarılı olunamazsa adayın kuramsal
sınavı da geçersiz sayılır.

3. Belgelendirme
Kuramsal ve uygulama sınavlarını basarılı olarak tamamlayan adaylara, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan
TNTD Yeterlik Belgesi verilir. Yeterlik Belgesi 10 yıl süre ile geçerlidir.

4. Sınav Yeri ve Tarihi
Yeterlik Sınavı yeri:
Titanic Kongre Merkezi, Belek Antalya
Sınav tarihi:
Yazılı Sınav : 14 Nisan 2020 Salı Saat:14:00
Sözlü Sınav : 15 Nisan 2019 Çarsamba Saat:10:00
Son basvuru tarihi : 13 Mart 2019 Cuma

 
5. Sınav Basvurusu &çin Gerekli Belgeler
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Adayın son bir yılda çekilmis, iki adet vesikalık fotografı,
• Aday uzman ise, Nükleer Tıp Uzmanlık Belgesi fotokopisi,
• Aday uzmanlık egitiminin son yılında ise egitim durumunu belgeleyen, fakültelerde Dekan, Saglık
Bakanlıgı’na baglı hastanelerde Bashekim onaylı resmi yazı,
• Türkiye Nükleer Tıp Dernegi üyesi oldugunu ve aidat borcu bulunmadıgını bildirir belge
(TNTD Sekreterligi tarafından düzenlenir),
• Sınav giris ücretinin yatırıldıgını gösteren banka dekontunun aslı veya fotokopisi.

 
6. Sınav Basvuru Adresi
Tüm gerekli belgeler TNTD’i sekreteri Özlem Ormankıran’a yollanacaktır.
Türkiye Nükleer Tıp Dernegi
Yeterlik Yürütme Kurulu
Cinnah Caddesi, Pilot Sokak No10/12
Çankaya- Ankara- 06650
Telefon: 0312 441 0045- 05350472073
Telefaks: 0312 441 1297
e-posta: dernekmerkezi@tsnm.org

 
Sınav hakkında gerekli danısma ve iletisim için;
Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu
Sınav Komisyonu Baskanı Doç. Dr. Bilge Volkan Salancı ile temasa geçilebilir. (bilgev@hacettepe.edu.tr)
7. Türkiye Nükleer Tıp Dernegi Banka Hesap No

Türkiye Nükleer Tıp Dernegi
Garanti Bankası Çankaya Subesi
Sube Kodu:181
Hesap No: 6292456
Iban: TR40 0006 2000 1810 0006 2924 56

 
Not: Ödeme tutarları mutlaka bagıs olarak yatırılmalıdır.