Bir Sayfa Seçin

Sınav Komisyonu

Başkan

Dr. Bilge Volkan Salancı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Tel: 0312 305 13 36

E-posta: bilgev@hacettepe.edu.tr

 

Sekreter

Dr. Feyza Şen

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Görükle Bursa

Tel: 0 224 295 34 50

E-posta: drfeyzasen@yahoo.com

 

Üyeler

Dr. Emre Entok

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 / 3454

E-posta: eentok@yahoo.com

 

Dr. Hakan Demir

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli

Tel: 0 262 303 86 10

E-posta: hakandemir99@yahoo.com

 

Dr. Funda Üstün

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne

Tel: 0 2842357641-1036

E-posta: fundaustun@trakya.edu.tr

 

Dr. Çiğdem Soydal

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Cebeci Ankara

Tel: 0 312 595 64 45

 

Dr. Semra İnce

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp Kliniği, Etlik Ankara

Tel: 0312 304 48 28

E-posta: drsemra@gmail.com

 

Yedekler

Dr. Doğangün Yüksel

Dr. Seyhan Karaçavuş