Bir Sayfa Seçin

Türkiye Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu, derneğimizin Eğitim ve Akreditasyon Komitesinin 3 yıllık çalışmasını takiben 2003 yılı itibariyle kurulmuştur. Kurul, Müfredat ve Akreditasyon Komisyonu ile Sınav Komisyonunu hayata geçirmiştir. Sınav Komisyonu, Nükleer Tıp Yeterlik Kurulu için pilot bir sınav uygulamasını 2004 yılında Nükleer Tıp Ulusal Kongresi sırasında gerçekleştirmiştir. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (TUÖ) karnesi ve Nükleer Tıp’ta uzmanlık eğitimi programı çalışmalarını tamamlamıştır. Kurulun bir sonraki amacı eğitim müfredatı ve TUÖ karne güncelleme çalışmalarını tamamlamak ve Nükleer Tıp Eğitimi Akreditasyonu için gerekli çalışmaları başlatmaktır.

 

YETERLİK KURULU LİSTESİ

Kurul Başkanı

Dr. Gülay Durmuş Altun

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne

Tel: 0284 235 7641 / 1040

E-posta: gdurmusaltun@trakya.edu.tr

 

Başkan Yardımcısı

Dr. Elgin Özkan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı , Ankara

Tel : 0312 595 60 00

E-posta : eozkan@ankara.edu.tr

 

Genel Sekreter

Dr. Seyhan Karaçavuş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı , Kayseri

Tel : 0352 351 11 03

E-posta : seyhan.karacavus@sbu.edu.tr

 

Üyeler

Dr. Hakan Demir

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli

Tel: 0 262 303 86 10

E-posta: hakandemir99@yahoo.com

 

Dr. Özdeş Emer

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı , Ankara

Tel : 0312 304 20 00

E-posta : moemer@gata.edu.tr

 

Dr. Pınar Kıratlı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Tel: 0312 305 13 36

E-posta: pkiratli@hacettepe.edu.tr

 

Dr. Doğangün Yüksel

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı,Denizli

Telefon : 0 258 444 07 28/ 1301

E-posta : dodergun@hotmail.com

 

Eğitim Programlarını Geliştirme, Değerlendirme ve Eşyetkilendirme Komisyonu

Prof. Dr. Neşe İlgin KARABACAK

Prof. Dr. Gülay DURMUŞ ALTUN

Prof. Dr. Gülin VURAL

Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ

Prof. Dr. Emre Entok

 

Yedekler

Dr.Tevfik Fikret Çermik

Dr.İsa Burak Güney

Dr.Özgür Karaçalıoğlu

Dr.Meliha Korkmaz

Dr.Nurhan Ergül

 

Sınav Komisyonu

Başkan

Dr. Bilge Volkan Salancı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Tel: 0312 305 13 36

E-posta: bilgev@hacettepe.edu.tr

 

Sekreter

Dr. Feyza Şen

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Görükle Bursa

Tel: 0 224 295 34 50

E-posta: drfeyzasen@yahoo.com

 

Üyeler

Dr. Emre Entok

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 / 3454

E-posta: eentok@yahoo.com

 

Dr. Hakan Demir

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli

Tel: 0 262 303 86 10

E-posta: hakandemir99@yahoo.com

 

Dr. Funda Üstün

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne

Tel: 0 2842357641-1036

E-posta: fundaustun@trakya.edu.tr

 

Dr. Çiğdem Soydal

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Cebeci Ankara

Tel: 0 312 595 64 45

 

Dr. Semra İnce

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nükleer Tıp Kliniği, Etlik Ankara

Tel: 0312 304 48 28

E-posta: drsemra@gmail.com

 

Yedekler

Dr. Doğangün Yüksel

Dr. Seyhan Karaçavuş